Tožba, vložena 8. marca 2019 – Evropska komisija/Republika Finska

(Zadeva C-217/19)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Hermes, E. Ljung Rasmussen, agenta)

Tožena stranka: Republika Finska

Tožeča stranka Sodišču predlaga naj:

ugotovi, da Republika Finska s tem, da je od leta 2011 ponavljajoče izdajala dovoljenja za pomladni lov samca gaga (Somateria mollissima) v pokrajini Åland Finske Republike, ni izpolnila obveznosti iz členov 7(4) in 9(l)(c) Direktive 2009/147/EC1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic;

Republiki Finski naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Regionalna vlada otokov Åland, ki so avtonomna pokrajina Finske, je od leta 2011 vsako leto odobrila „izjemo spomladanskega lova“ na samca race gaga s kvoto od 2000 do 3800 ptic za obdobje od dveh do treh tednov v maju. To obdobje se ujema z obdobjem razmnoževanja gag.

Člen 7(4) Direktive 2009/147/ES prepoveduje lov v času razmnoževanja.

Finska trdi, da je spomladanski lov rac gaga na otokih Åland utemeljen z določbo o odstopanju iz člena 9(1)(c) Direktive 2009/147/ES. V skladu s sodno prakso Sodišča mora država članica dokazati, da so pogoji iz te določbe izpolnjeni.

Komisija trdi, da Finska, prvič, ni dokazala, da sistem odstopanja zagotavlja „sprejemljive oblike uporabe“ v smislu člena 9(1)(c) Direktive 2009/147/ES. Finska zlasti ni predložila znanstvenih dokazov, ki bi dokazovali, da je zagotovljeno, da se ohranja ustrezna populacija rac gaga.

Drugič, Finska ni dokazala, da se dovoljeni spomladanski lov nanaša na uporabo ptic „v majhnem številu“ v skladu z členom 9(1)(c) Direktive 2009/147/ES.

____________

1     Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 2010, str. 7).