Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (Det Forenede Kongerige) den 18. marts 2019 – United Biscuits (Pensions Trustees) Limited og United Biscuits Pension Investments Limited mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Sag C-235/19)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Court of Appeal

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited og United Biscuits Pension Investments Limited

Sagsøgt: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Præjudicielt spørgsmål

Er levering af ydelser ved forvaltning af pensionsmidler, som de ydelser, der er formidlet til formueforvalterne af a) forsikringsgivere og/eller b) ikke-forsikringsgivere, »forsikringstransaktioner« i henhold til momsdirektivets 1 artikel 135, stk. l, litra a) [tidligere sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra a)]?

____________

1     Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006 L 347, s. 1).