Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (Verenigd Koninkrijk) op 18 maart 2019 – United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Zaak C-235/19)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

Court of Appeal

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited

Verwerende partij: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciële vraag

Vormen de pensioenfondsbeheerdiensten zoals die door (a) verzekeraars en/of (b) niet-verzekeraars ten behoeve van de beheerders worden verricht „handelingen ter zake van verzekering” in de zin van artikel 135, lid l, onder a), van de btw-richtlijn1 (oud artikel 13, B, onder a), van de Zesde btw-richtlijn)?

____________

1 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB 2006, L 347, blz. 1).