Cerere de decizie preliminară introdusă de Court of Appeal (Regatul Unit) la 18 martie 2019 – United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Cauza C-235/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Court of Appeal

Părțile din procedura principală

Apelante: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited

Intimată: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Întrebarea preliminară

Prestarea unor servicii de gestionare a fondurilor de pensii precum cele furnizate administratorilor fiduciari de (a) asigurători și/sau de (b) societăți neautorizate ca asigurători constituie „tranzacții de asigurare” în sensul articolului 135 alineatul (1) litera (a) din Directiva privind TVA1 [fostul articol 13 secțiunea B litera (a) din A șasea directivă]?

____________

1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).