A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. február 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-102/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2001/83/EK irányelv1 69. cikke a 14. cikk (1) bekezdésében említett gyógyszerek betegtájékoztatójának megengedett tartalmára vonatkozóan kimerítő felsorolást ír elő, vagy a 2001/83/EK irányelv 62. cikke értelmében vett egyéb információk is feltüntethetők?

A 2001/83/EK irányelv 62. cikke értelmében vett, a betegek szempontjából hasznos információnak minősülhetnek a 2001/83/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdésében említett gyógyszerek adagolására vonatkozó információk?

____________

1 A 2012. október 25‑i 2012/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL 2012. L 299., 1. o.) módosított, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 311., 67. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet 69. o.).