Cerere de decizie preliminară introdusă de First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regatul Unit) la 26 februarie 2019 – Pfizer Consumer Healthcare Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Cauza C-182/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Părțile din procedura principală

Recurentă: Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Intimată: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Întrebarea preliminară

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/11401 al Comisiei din 8 iulie 2016 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată este nevalid în măsura în care clasifică la codul 3824 din NC, mai precis la poziția 3824 90 96, produsele care:

i.    sunt compuse dintr-un material asemănător unei feșe, care conține „celule generatoare de căldură”, inclusiv substanțe chimice,

ii.    acționează în mod similar unei cataplasme, însă oferă beneficii suplimentare,

iii.    prin intermediul unei reacții chimice exoterme înlătură durerea, reduc rigiditatea și stimulează vindecarea țesuturilor (după cum au confirmat mai multe studii clinice),

iv.    sunt ambalate pentru vânzarea cu amănuntul și

v.    sunt prezentate și comercializate în mod explicit ca fiind destinate unor scopuri medicale și ca producând efectele identificate la punctul (iii) de mai sus,

pe baza substanțelor chimice care constituie materialul sau componenta care conferă caracterul lor esențial, iar nu la poziția 3005 [pe baza modului de redactare a pozițiilor, a notelor de secțiuni sau de capitole și a notelor explicative relevante potrivit regulii generale de interpretare 1, aplicarea regulii generale de interpretare 3 litera (a) impunând clasificarea în concordanță cu descrierea cea mai precisă sau în alt mod]?

____________

1 JO 2016, L 189, p. 1.