2019 m. vasario 21 d. Ehab Makhlouf pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-409/16 Makhlouf / Taryba

(Byla C-157/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Ehab Makhlouf, atstovaujamas advokato E. Ruchat

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Taryba

Apelianto reikalavimai

–    pripažinti apelianto ieškinį priimtinu ir pagrįstu;

–    panaikinti 2018 m. gruodžio 12 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-409/16, Ehab Makhlouf / Europos Sąjungos Taryba;

Priimti naują sprendimą ir:

panaikinti 2016 m. gegužės 27 d. Sprendimą (BUSP) 2016/8501 ir vėlesnius jo įgyvendinimo aktus, kiek jie susiję su apeliantu;

priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi šioje instancijoje išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinį skundą apeliantas grindžia trimis pagrindais:

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas teisės klaida, nes Bendrasis Teismas pažeidė apelianto teisę būti išklausytam, įtvirtintą Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas teisės klaida ir faktų iškraipymu, nes Bendrasis Teismas neatsižvelgė į apelianto pateiktus jo ieškinį dėl panaikinimo pagrindžiančius teiginius, kad jis nerėmė Sirijos režimo.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas teisės klaida, nes Bendrasis Teismas nenusprendė, kad Sprendimo 2013/255/BUSP2 27 ir 28 straipsniai, pagal kuriuos priklausymas Al-Assad ar Makhlouf šeimai yra savarankiškas kriterijus, pagrindžiantis sankcijos taikymą, yra neteisėti tuo pačiu perkeliant įrodymo pareigą.

____________

1 2016 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/850, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 141, p. 125).

2 2013 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 147, p. 14).