Pritožba, ki jo je Ehab Makhlouf vložil 21. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 12. decembra 2018 v zadevi T-409/16, Makhlouf/Svet

(Zadeva C-157/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Ehab Makhlouf (zastopnik: E. Ruchat, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Predlog

Pritožba pritožnice naj se razglasi za dopustno in utemeljeno;

posledično naj se sodba z dne 12. decembra 2018, ki jo je Splošno sodišče Evropske unije sprejelo v zadevi T-409/16, Ehab Makhlouf/Svet Evropske unije;

in na podlagi novih določb razsodi:

sklep (SZVP) 2016/850 z dne 27. maja 20161 in njegovi naknadni izvedbeni akti, naj se razglasijo za nične v delu, v katerem se nanašajo na tožečo stranko;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev svoje pritožbe navaja tri pritožbene razloge :

Prvi razlog :, ker ni spoštovalo pritožničine pravice do izjave pred sprejetjem novih omejevalnih ukrepov, ki jo ima na podlagi člena 41 Listine o temeljnih pravicah.

Drugi razlog : Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo in izkrivilo dejstva, ker ni upoštevalo aktov, ki jih je predložila pritožnica v utemeljitev svoje ničnostne tožbe, da bi dokazala da ne podpira sirskega režima.

Tretji razlog : Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo, ker ni ugotovilo nezakonitosti členov 27 in 28 Sklepa 2013/255/SZVP2 , po katerih pripadnost družini Al-Assad ali družini Makhlouf pomeni samostojno merilo, ki upravičuje naložitev sankcije, pri čemer je istočasno obrnilo dokazno breme.

____________

1 Sklep Sveta (SZVP) 2016/850 z dne 27. maja 2016 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL L 141, str. 125).

2 Sklep Sveta 2013/255/SZVP z dne 31. maja 2013 o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL L 147, str. 14).