Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. veljače 2019. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Agenzia delle Dogane protiv Silcompa SpA

(predmet C-95/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte suprema di cassazione

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Agenzia delle Dogane

Druga stranka u žalbenom postupku: Silcompa SpA

Prethodno pitanje

Može li se odredba članka 12. točke 3. Direktive Vijeća 76/308/EEZ o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih za određene pristojbe, carine, poreze i druge mjere1 , kako je izmijenjena Direktivom Vijeća 2001/44/EZ2 , s obzirom na članak 20. Direktive Vijeća br. 92/12/EEZ o općim aranžmanima za proizvode koji podliježu trošarinama te o posjedovanju, kretanju i praćenju takvih proizvoda3 , tumačiti na način da se u postupku pokrenutom protiv izvršnih akata o naplati može - ako da, u kojem opsegu - ispitati pretpostavka u pogledu mjesta (stvarnog puštanja u potrošnju) u kojem je počinjena nepravilnost ili povreda ako su, kao u predmetnom slučaju, isti zahtjev, utemeljen na istim i jednokratnim izvoznim transakcijama, protiv poreznog obveznika samostalno podnijele država koja je podnijela zahtjev i država kojoj je podnesen zahtjev, u kojoj su istodobno u tijeku i postupak o nacionalnom zahtjevu kao i postupak o naplati u korist druge države, pri čemu takvo utvrđenje znači odbijanje zahtjeva za pomoć i, stoga, svih izvršnih akata?

____________

1     Direktiva Vijeća 76/308/EEZ od 15. ožujka 1976. o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja koja proizlaze iz poslova koji čine dio sustava financiranja Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi, poljoprivrednih pristojbi i carina (SL 1976., L 73, str. 18.) [neslužbeni prijevod]

2     Direktiva Vijeća 2001/44/EZ od 15. lipnja 2001. o izmjeni Direktive Vijeća 76/308/EEZ o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja koja proizlaze iz poslova koji čine dio sustava financiranja Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi, poljoprivrednih pristojbi i carina (SL 2001., L 175, str. 17.) [neslužbeni prijevod]

3     Direktiva Vijeća 92/12/EEZ od 25. veljače 1992. o općim aranžmanima za proizvode koji podliježu trošarinama te o posjedovanju, kretanju i praćenju takvih proizvoda (SL 1992., L 76, str. 1.) [neslužbeni prijevod]