2019 m. vasario 22 d. Amtsgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FZ / DER Touristik GmbH

(Byla C-153/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Köln

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: FZ

Atsakovė: DER Touristik GmbH

Prejudicinis klausimas

Ar reikalavimas sumažinti kelionės kainą, kurį keliautojas, remdamasis kelionės sutartimi, pareiškia kelionių organizatoriui dėl skrydžio trūkumų, susijusių su skrydžio atidėjimu, reiškia teisę reikalauti papildomos kompensacijos pagal Reglamento (EB) Nr. 261/20041 12 straipsnį ir ar tokie reikalavimai pagal reglamento 12 straipsnį gali būti įskaitomi į kompensaciją, sumokėtą dėl atidėto skrydžio atitinkamai taikant reglamento 7 straipsnį?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).