Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. veljače 2019. uputio Finanzgericht Düsseldorf (Njemačka) – Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG protiv Hauptzollamt Köln

(predmet C-97/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Düsseldorf

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

Tuženik: Hauptzollamt Köln

Prethodno pitanje

Treba li članak 78. stavak 3. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/921 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice tumačiti na način da u situaciji poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku valja provjeriti i ispraviti carinsku deklaraciju tako da se podaci o deklarantu zamijene naznakom osobe kojoj je izdana uvozna dozvola za uvezenu robu i da tu osobu zastupa osoba koja je naznačena na carinskoj deklaraciji kao deklarant i koja je carinskom uredu podnijela punomoć osobe koja je nositelj uvozne dozvole?

____________

1     SL 1992., L 302, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 2., str. 110.)