A Törvényszék (első tanács) T-100/17. sz., BTB Holding Investments SA és Duferco Participations Holding SA kontra Bizottság ügyben 2018. december 11-én hozott ítélete ellen a BTB Holding Investments SA és a Duferco Participations Holding SA által 2019. február 19-én benyújtott fellebbezés

(C-148/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbezők: BTB Holding Investments SA, Duferco Participations Holding SA (képviselők: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Foreign Strategic Investments Holding (FSIH)

A fellebbezők kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék 2018. december 11-i BTB Holding Investments és Duferco Participations Holding kontra Bizottság ügyben (T-100/17) hozott ítéletét;

A Bíróság utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé;

A Bíróság az alperes felet kötelezze a jelen eljárás, valamint a Törvényszék előtti eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A T-100/17. sz. ítélettel szemben benyújtott fellebbezésükben a fellebbező felek arra hivatkoznak, hogy a Törvényszék a megtámadott ítéletben megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogot, amikor abból indult ki, hogy „annak megállapításához […], hogy a Bizottság a tények [összetett gazdasági] értékelése során olyan nyilvánvaló hibát követett el, amely igazolja a megtámadott határozat megsemmisítését, a felperes által előterjesztett bizonyítékoknak elegendőknek kell lenniük ahhoz, hogy a határozatban foglalt ténybeli értékelést megfosszák a hitelességétől”. A fellebbező felek közelebbről arra hivatkoznak, hogy a Törvényszék megsértette a bizonyítási teherre vonatkozó elveket és a fegyveregyenlőségre elvét.

____________