Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 6. veebruaril 2019 – San Domenico Vetraria SpA versus Agenzia delle Entrate

(kohtuasi C-94/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte suprema di cassazione

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: San Domenico Vetraria SpA

Vastustaja: Agenzia delle Entrate

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ1 , artikleid 2 ja 6 ning neutraalse maksustamise põhimõtet tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus riigisisesed õigusaktid, mille kohaselt ei kohaldata käibemaksu kontrolliva äriühingu teenuste või töötajate lähetamiste suhtes, millega seoses hüvitab kontrollitav äriühing ainult vastava kulu?

____________

1     Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuues direktiiv kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT 1977, L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23).