Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 12.3.2019 – XR v. Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris ja Procureur général près la cour d’appel de Paris

(asia C-218/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Valittaja: XR

Vastapuolet: Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris ja Procureur général près la cour d’appel de Paris

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko periaate, jonka mukaan Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksella, josta on muutettuna tullut sopimus Euroopan unionin toiminnasta, on perustettu oma oikeusjärjestys, joka on sisällytetty jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksiin ja jota kansallisten tuomioistuinten on sovellettava, esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa asetetaan asianajajan ammattiin pääsyyn lähtökohtaisesti vaadittavista koulutuksesta ja tutkinnosta myönnettävän erivapauden edellytykseksi, että erivapauden hakija tuntee riittävän hyvin Ranskan kansallisen oikeuden, ja suljetaan siten pois yksinomaan Euroopan unionin oikeuden vastaavan tuntemuksen ottaminen huomioon?

Ovatko SEUT 45 ja SEUT 49 artikla esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa varataan mahdollisuus asianajajan ammattiin pääsyyn lähtökohtaisesti vaadittavista koulutuksesta ja tutkinnosta myönnettävään erivapauteen tietyille saman jäsenvaltion julkishallinnon toimihenkilöille, jotka ovat harjoittaneet tässä ominaisuudessa Ranskassa oikeudellista toimintaa julkishallinnossa tai kansainvälisessä organisaatiossa, ja evätään mahdollisuus tällaiseen erivapauteen Euroopan unionin nykyisiltä tai entisiltä virkamiehiltä, jotka ovat harjoittaneet tässä ominaisuudessa oikeudellista toimintaa yhdellä tai usealla Euroopan unionin oikeuden alalla Euroopan komissiossa?

____________