Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Østrig) den 22. august 2018 – DP, Finanzamt Linz

(Sag C-545/18)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parter i hovedsagen

Sagsøger: DP, Finanzamt Linz

Sagsøgte myndigheder: Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn og Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Procesdeltagere: Finanzamt Braunau-Ried-Schärding, EO

Den Europæiske Unions Domstol (Ottende Afdeling) har ved kendelse af 4. april 2019 fastslået, at det er åbenbart, at anmodningen om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesverwaltungsgericht Oberösterreich ved afgørelse af 16. august 2018 skal afvises.

____________