Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. ožujka 2019. uputio Conseil d'État (Belgija) – B. O. L. protiv État belge

(predmet C-250/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: B. O. L.

Tuženik: État belge

Prethodna pitanja

Kako bi se zajamčila djelotvornost prava Europske unije i izbjeglo onemogućavanje ostvarivanja prava na spajanje obitelji koje je tužitelju, prema njegovu mišljenju, dodijeljeno člankom 4. Direktive Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji1 , treba li tu odredbu tumačiti na način da sponzorovo dijete može ostvarivati pravo na spajanje obitelji ako postane punoljetno tijekom sudskog postupka pokrenutog protiv odluke kojom mu je odbijeno to pravo i koja je donesena dok je ono još uvijek bilo maloljetno?

Treba li članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i članak 18. Direktive 2003/86/EZ tumačiti na način da im se protivi to da se tužba za poništenje, podnesena nakon što je maloljetnom djetetu odbijeno pravo na spajanje obitelji, proglasi nedopuštenom zato što je dijete postalo punoljetno tijekom sudskog postupka s obzirom na to da bi mu se time oduzela mogućnost odlučivanja o njegovoj tužbi protiv te odluke i povrijedilo njegovo pravo na djelotvoran pravni lijek?

____________

1 SL 2003., L 251, str. 12. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 8., str. 70.)