A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2019. február 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Azienda Sanitaria Provinciale di Catania kontra Assessorato della Salute della Regione Siciliana

(C-128/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálatot kérelmező fél: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Ellenérdekű fél: Assessorato della Salute della Regione Siciliana

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikke – jelenleg az EUMSZ 107. cikk és az EUMSZ 108. cikk –, valamint az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 2000. február 1-jei számában közzétett 2000/C 28/02 bizottsági közleményben foglalt, „az agrárágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatásokˮ alapján a 2005. december 22-i [19]. sz. szicíliai tartományi törvény 25. cikkének 16. bekezdésében előírt rendelkezés – amely szerint „a 2000. december 23-i 32. sz. tartományi törvény 134. cikke értelmében és azzal összhangban az 1989. június 5-i 12. sz. tartományi törvény 1. cikkében rögzített célok megvalósítása céljából 20 000 ezer euró fordítható a fertőző és járványos betegségekkel 2000 és 2006 között történő megfertőződés miatt levágott állatok tulajdonosainak a szicíliai helyi egészségügyi hatóságtól járó összegek megfizetésére, valamint a gyógyításba bevont szabad foglalkozású állatorvosoknak az említett évekre járó illetmény megfizetésére. Az e bekezdésben meghatározott célok megvalósítására a 2005-ös költségvetési évben 10 000 ezer euró (417702-es fejezet, 10.3.1.3.2-es alapelőirányzat) költhető el. Az ezt követő költségvetési évek tekintetében a módosított és kiegészített, 1999. április 27-i 10. sz. tartományi törvény 3. cikke 2. bekezdésének e) pontja értelmében kell rendelkezniˮ – olyan állami támogatásnak minősül-e, amely az ilyen vállalkozások vagy termékek előnyben részesítése által torzítja a versenyt vagy azzal fenyeget?

Jóllehet, a 2005. december 22-i 19. sz. szicíliai tartományi törvény 25. cikkének 16. bekezdésében előírt rendelkezés – amely szerint „a 2000. december 23-i 32. sz. tartományi törvény 134. cikke értelmében és azzal összhangban az 1989. június 5-i 12. sz. tartományi törvény 1. cikkében rögzített célok megvalósítása céljából 20 000 ezer euró fordítható a fertőző és járványos betegségekkel 2000 és 2006 között történő megfertőződés miatt levágott állatok tulajdonosainak a szicíliai helyi egészségügyi hatóságtól járó összegek megfizetésére, valamint a gyógyításba bevont szabad foglalkozású állatorvosoknak az említett évekre járó illetmény megfizetésére. Az e bekezdésben meghatározott célok megvalósítására a 2005-ös költségvetési évben 10 000 ezer euró (417702-es fejezet, 10.3.1.3.2-es alapelőirányzat) költhető el. Az ezt követő költségvetési évek tekintetében a módosított és kiegészített, 1999. április 27-i 10. sz. tartományi törvény 3. cikke 2. bekezdésének e) pontja értelmében kell rendelkezniˮ – főszabály szerint olyan állami támogatásnak minősülhet, amely az ilyen vállalkozások vagy termékek előnyben részesítése által torzítja a versenyt vagy azzal fenyeget, megállapítható-e annak az EK-Szerződés 87. és 88. cikkével – jelenleg az EUMSZ 107. cikkel és az EUMSZ 108. cikkel – való összeegyeztethetősége azon indokok figyelembevételével, amelyek az Európai Bizottságot a 2002. december 6-i C(2002)4786 határozatával annak megállapítására késztették, hogy az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 2000. február 1-jei számában közzétett 2000/C 28/02 bizottsági közleményben foglalt, „az agrárágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatásokbanˮ előírt feltételek teljesülése esetén a 40/1997 szicíliai tartományi törvény 11. cikkében és a 22/1999 tartományi törvény 7. cikkében előírt hasonló szövegű rendelkezések összeegyeztethetők az EK 87. cikkel és az EK 88. cikkel?

____________