Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht (Nemčija) 14. novembra 2018 – WN/Land Niedersachsen

(Zadeva C-710/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesarbeitsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka, nasprotna stranka v pritožbenem postopku in revidentka: WN

Tožena stranka, pritožnica in nasprotna stranka v revizijskem postopku: Land Niedersachsen

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 45(2) PDEU in člen 7(1) Uredbe (EU) št. 492/20111 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji razlagati tako, da nasprotujeta določbi, kakršna je člen 16(2) TV-L, v skladu s katero se ustrezne poklicne izkušnje, pridobljene pri dotedanjem delodajalcu, pri uvrstitvi v razrede znotraj tarifnega plačnega sistema v primeru ponovne zaposlitve ugodneje obravnavajo s tem, da se v skladu s členom 16(2), drugi stavek, TV-L upoštevajo v celotnem obsegu, medtem ko se ustrezne poklicne izkušnje, pridobljene pri drugih delodajalcih, na podlagi člena 16(2), tretji stavek, TV-L upoštevajo največ v obdobju treh let, če ta ugodnejša obravnava temelji na pravu Unije, in sicer na določbi 4, točka 4, Okvirnega sporazuma o delu za določen čas, sklenjenega 18. marca 1999, ki je priloga k Direktivi Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP?

____________

1 UL 2011, L 141, str. 1.