2019 m. vasario 26 d. Curtea de Apel Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hecta Viticol SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

(Byla C-184/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Bucureşti

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Hecta Viticol SRL

Atsakovai: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

Prejudiciniai klausimai

Ar pagal 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo1 7, 11 [ir] 15 straipsnių nuostatas ir 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/84/EEB dėl alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams taikomų akcizo tarifų suderinimo2 5 straipsnio nuostatas draudžiamos tokios nuostatos, kokios įtvirtintos 2010 m. birželio 23 d. Skubaus vyriausybės potvarkio Nr. 54/2010 dėl kai kurių priemonių, kuriomis kovojama su mokesčių slėpimu, I straipsnio 21 punkte ir IV straipsnio 1 dalyje?

Ar teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principai draudžia tokias nuostatas, kokios įtvirtintos 2010 m. birželio 23 d. Skubaus vyriausybės potvarkio Nr. 54/2010 dėl kai kurių priemonių, kuriomis kovojama su mokesčių slėpimu, I straipsnio 21 punkte ir IV straipsnio 1 dalyje, kiek jomis keičiami kitų nei alus ir vynas neputojančių fermentuotų gėrimų akcizų tarifai?

____________

1 OL L 316, 1992, p. 21; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p.  06.

2 OL L 316, 1992, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9sk., 1 t., p. 213.