Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. februārī iesniedza Curtea de Apel Bucureşti (Rumānija) – Hecta Viticol SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

(Lieta C-184/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Bucureşti

Pamatlietas puses

Prasītāja: Hecta Viticol SRL

Atbildētāji: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai Padomes Direktīvas 92/83/EEK (1992. gada 19. oktobris) par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem 1 , 7., 11. [un] 15. panta noteikumiem un Padomes Direktīvas 92/84/EEK (1992. gada 19. oktobris) par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu 2 5. panta noteikumiem ir pretrunā 2010. gada 23. jūnija Valdības steidzamības kārtā pieņemtā rīkojuma Nr. 54/2010 par noteiktiem pasākumiem nodokļu nemaksāšanas apkarošanai I panta 21. punkta un IV panta 1. punkta noteikumi?

2)    Vai tiesiskās drošības un tiesiskās [paļāvības] aizsardzības principiem ir pretrunā tiesiskais regulējums, kas ietverts 2010. gada 23. jūnija Valdības steidzamības kārtā pieņemtā rīkojuma Nr. 54/2010 par noteiktiem pasākumiem nodokļu nemaksāšanas apkarošanai I panta 21. punktā un IV panta 1. punktā, jo tas groza akcīzes nodokļa likmi nedzirkstošiem raudzētajiem dzērieniem, izņemot alu un vīnu?

____________

1 OV 1992, L 316, 21. lpp.

2 OV 1992, L 316, 29. lpp.