Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Bucureşti (Rumänien) den 26 februari 2019 – Hecta Viticol SRL mot Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

(Mål C-184/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Bucureşti

Parter i det nationella målet

Klagande: Hecta Viticol SRL

Motpart: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

Tolkningsfrågor

Utgör bestämmelserna i artiklarna 7, 11 och 15 i rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker1 och artikel 5 i rådets direktiv 92/84/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker2 hinder för bestämmelserna i artiklarna I.21 och IV.1 i lagdekret nr 54/2010 av den 23 juni 2010 om vissa åtgärder för att bekämpa skatteflykt?

Utgör rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar hinder för bestämmelserna i artiklarna I.21 och IV.1 i lagdekret nr 54/2010 av den 23 juni 2010 om vissa åtgärder för att bekämpa skatteflykt, då de medför en förändring av punktskatter för andra jästa icke mousserande drycker än öl och vin?

____________

1 Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (EGT L 316, 1992, s. 21; svensk specialutgåva, område 9, volym 2 s. 100).

2 Rådets direktiv 92/84/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker (EGT L 316, 1992, s. 29; svensk specialutgåva, område 9, volym 2, s. 108).