Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 6. marca 2019 – UO/Készenléti Rendőrség

(Zadeva C-211/19)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (sodišče za upravne in socialne spore v Miskolcu, Madžarska)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: UO

Tožena stranka: Készenléti Rendőrség

Vprašanje za predhodno odločanje

Prvo vprašanje: Ali je treba člen 1(3) Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih organizacije delovnega časa1 razlagati tako, da je osebno področje uporabe te direktive določeno s členom 2 Direktive 89/391/EGS o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu2 ?

Drugo vprašanje: Če je odgovor pritrdilen, ali je treba člen 2(2) Direktive 89/391/EGS o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu razlagati tako, da se člen 2, točki (1) in (2), [Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih organizacije delovnega časa] uporablja za policiste, ki so poklicni pripadniki policije za hitro posredovanje?

____________

1 Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 381).

2 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 1, str. 349.