2019 m. balandžio 3 d. Tribunal administratif de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje XS / Recteur de l'académie de Paris

(Byla C-281/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal administratif de Paris

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: XS

Atsakovas: Recteur de l'académie de Paris

Prejudicinis klausimas

Ar Prancūzijos teisės aktais, kuriais neatsižvelgiama į anksčiau Europos Komisijoje arba, plačiau, Europos Sąjungos institucijoje tarnautojo eitas pareigas jį perkvalifikuojant mokymo įstaigoje, nors tokiuose teisės aktuose nurodyta, jog reikia atsižvelgti į ankstesnę Europos Sąjungos valstybės narės administravimo institucijoje įgytą profesinę patirtį, paneigiamos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 45 straipsnyje numatytos prievolės ir pažeidžiama jo taikymo sritis?

____________