A Tribunalul Olt (Románia) által 2019. február 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Asociația „Forumul Judecătorilor din România” kontra Inspecția Judiciară

(C-83/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Olt

Az alapeljárás felei

Felperes: Asociația „Forumul Judecătorilor din România”

Alperes: Inspecția Judiciară

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2006. december 13-i 2006/928/EK bizottsági határozattal1 létrehozott együttműködési és ellenőrzési mechanizmust (CVM) valamely európai uniós intézmény EUMSZ 267. cikk értelmében vett jogi aktusának kell-e tekinteni, amely az Európai Unió Bírósága által értelmezhető?

A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló, Románia által 2005. április 25-én Luxemburgban aláírt szerződés hatálya alá tartozik-e a 2006. december 13-i 2006/928/EK bizottsági határozattal létrehozott együttműködési és ellenőrzési mechanizmus (CVM) tartalma, jellege és időtartama? Az említett mechanizmus keretében készült jelentésekben megfogalmazott követelmények kötelező jellegűek-e Romániára nézve?

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló szerződés 19. cikke (1) bekezdésének második albekezdését, hogy az arra kötelezi a tagállamokat, hogy hozzák meg azokat az intézkedéseket, amelyek az uniós jog által szabályozott területeken a hatékony jogvédelem biztosításához szükségesek, nevezetesen a román bírókkal szembeni független fegyelmi eljárás garanciáit, megszüntetve minden olyan kockázatot, amely az ilyen eljárások lefolytatása feletti politikai befolyásolással kapcsolatos, mint például az Inspecția Judiciară (igazságügyi felügyelet, Románia) igazgatóságának kormány általi közvetlen kinevezése, még ideiglenes jelleggel is?

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkét, hogy a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a jogállamiság kritériumait, amelyeket a 2006. december 13-i 2006/928/EK bizottsági határozattal létrehozott együttműködési és ellenőrzési mechanizmus (CVM) keretében készült jelentések is megkövetelnek, az Inspecția Judiciară (igazságügyi felügyelet, Románia) igazgatóságának kormány általi, akár ideiglenes jellegű közvetlen kinevezésére vonatkozó eljárások esetében is?

____________

1 A Romániában felállítandó együttműködési, valamint az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem területén érvényes külön értékelési kritériumok teljesítése terén elért haladást ellenőrző mechanizmus létrehozásáról szóló 2006. december 13-i bizottsági határozat (HL 2006. L 354., 56. o.).