Žalba koju je 26. ožujka 2019. podnijelo društvo Cham Holding Co. SA protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 16. siječnja 2019. u predmetu T-413/16, Cham protiv Vijeća

(predmet C-261/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Cham Holding Co. SA (zastupnik: E. Ruchat, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Zahtjevi

Žalitelj od Općeg suda zahtijeva da:

Žalbu proglasi dopuštenom i osnovanom;

Slijedom toga, ukine presudu od 16. siječnja 2019., Cham/Vijeće, T-413/16;

Odlučujući na temelju novih odredbi:

poništi Odluku (ZVSP) 2016/850 od 27. svibnja 2016. i njezine naknadne provedbene akte u dijelu u kojem se odnose na tužitelja;

naloži Vijeću snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava jer je Opći sud povrijedio tužiteljevo pravo na saslušanje prije donošenja novih mjera ograničavanja, zajamčeno člankom 41. Povelje o temeljnim pravima.

Drugi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava i iskrivljavanju činjenica jer je Opći sud zanemario članke koje je podnio tužitelj u potporu svojoj tužbi za poništenje kako bi dokazao da nije podupirao sirijski režim.

Treći žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava jer Opći sud nije proglasio nezakonitima odredbe 27. i 28. Odluke 2013/255/ZVSP prema kojima pripadnost obitelji Al-Assad ili obitelji Makhlouf čini samostalan kriterij koji opravdava nametanje sankcija, istovremeno prebacujući teret dokazivanja.

____________