Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kúria (Unkari) on esittänyt 27.3.2019 – EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(asia C-258/19)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Kúria

Pääasian asianosaiset

Kantaja: EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft.

Vastaaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko verotuksen neutraalisuuden periaatteen ja arvonlisäveron vähennysoikeutta koskevien muotovaatimusten vastaisena pidettävä sellaista jäsenvaltion käytäntöä, jonka mukaan veron vähennysoikeutta käytettäessä otetaan huomioon yksinomaan ajankohta, jona verotettava tapahtuma on toteutunut, ottamatta lukuun sitä, että toteutumisajankohdasta oli kehittynyt osapuolten välille siviilioikeudellinen riita, joka ratkaistiin tuomioistuimessa, ja että lasku toimitettiin vasta sen jälkeen, kun asiassa oli annettu lainvoimainen tuomio?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko mahdollista poiketa arvonlisäveron vähennysoikeuden käyttämiselle asetetusta määräajasta, joksi jäsenvaltion lainsäädännössä on vahvistettu viisi vuotta laskettuna siitä ajankohdasta, jona palvelut suoritetaan?

Jos toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, vaikuttaako vähennysoikeuden käyttämiseen laskun vastaanottajan käsiteltävässä asiassa noudattama menettely, jossa se maksoi urakoitsijan hyväksi lainvoimaisella tuomiolla määrätyn maksun vastaurakoitsijan vireillepanemassa pakkotäytäntöönpanomenettelyssä, mistä syystä lasku toimitettiin vasta sen jälkeen, kun preklusiivinen määräaika oli päättynyt?

____________