Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Gerechtshof Amsterdam (Alankomaat) on esittänyt 14.3.2019 – Dexia Nederland BV v. XXX

(asia C-229/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Gerechtshof Amsterdam

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Dexia Nederland BV

Vastapuoli: XXX

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiiviä 93/131 tulkittava siten, että ehtoa on kyseisessä direktiivissä säädetyt kriteerit huomioon ottaen pidettävä jo silloin kohtuuttomana, jos ehdosta seuraa sopimuksentekohetkellä kaikkiin sopimuksen tekoon liittyvien olosuhteiden perusteella arvioiden huomattavan epätasapainon mahdollisuus riippuen olosuhteista, joita ilmenee sopimuksen keston aikana, erityisesti sen vuoksi, että ehdossa sidotaan mahdollinen etu, joka syntyy elinkeinonharjoittajalle sopimuksen ennenaikaisen päättämisen hetkellä, ennakolta tiettyyn kiinteään prosenttiosuuteen jäljellä jäävästä leasingsummasta sellaisista sovellettavista kansallisen oikeuden säännöksistä poiketen, joissa ei säädetä ennakkoon vahvistetusta kiinteämääräisestä edusta vaan joiden mukaan etu on vahvistettava sopimuksen päättymishetkellä sopimukseen liittyvien olosuhteiden, erityisesti sen korkoprosentin määrän, jota vastaan ennenaikaisesti vastaanotettu määrä voidaan jäljellä olevan keston aikana antaa lainaksi, perusteella?

____________

1     Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).