Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 22. veebruaril 2019 – Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl versus De Vellis Servizi Globali Srl

(kohtuasi C-155/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

Vastustaja: De Vellis Servizi Globali Srl

Eelotsuse küsimused

1.    Esimene küsimus

– Kas spordikorraldust käsitlevate riigisiseste õigusnormide omaduste põhjal on Federazione calcistica italiana (Itaalia jalgpalliföderatsioon) kvalifitseeritav avalik-õiguslikuks isikuks, sest see on moodustatud konkreetse eesmärgiga rahuldada vajadusi üldistes huvides ning sellel ei ole tööstuslikku ega ärilist iseloomu?

– Kas föderatsiooni puhul on konkreetselt täidetud avalik-õigusliku isiku teleoloogiline nõue – hoolimata sellest, et puudub haldusasutuse formaalne asutamisotsus ja tegemist on ühinguga, – ning seda seepärast, et ta asetub sektori (sport) süsteemi, mis on korraldatud avalik-õiguslike tüüpmudelite põhjal ning järgib Comitato olimpico nazionale italiano (Itaalia riiklik olümpiakomitee, edaspidi „C.O.N.I.“) ja rahvusvaheliste spordiorganite välja töötatud põhimõtteid ja nõudeid seeläbi, et riiklik avalik-õiguslik asutus on ta spordi valdkonnas tunnustanud?

– Kas lisaks võib see nõue olla täidetud niisuguse spordiföderatsiooni puhul nagu Itaalia jalgpalliföderatsioon (edaspidi „F.I.G.C.“), kes suudab end ise rahastada, seoses tegevusega, mis ei ole avalik-õiguslikku laadi nagu kõnesolev tegevus, või tuleb vastupidi pidada ülimuslikuks nõuet tagada selle üksuse ükskõik missugust liiki lepingu sõlmimisel kolmandate isikutega igal juhul see, et kohaldataks õigusnorme, mille järgi tuleb avaldada hanketeade?

2.    Teine küsimus

– Kas C.O.N.I. ja F.I.G.C. vaheliste õigussuhete põhjal on esimesel teise suhtes valitsev mõju, kui võtta arvesse seadusest tulenevaid volitusi tunnustada seda ühingut spordi valdkonnas, kinnitada tema raamatupidamise aastaaruanne ning teostada järelevalvet üksuse juhtimise ja tema organite nõuetekohase toimimise üle ning erakorralise juhtimise volitusi?

– Kas nendest volitustest ei piisa vastupidi, et täidetud oleks avalik-õiguslikule isikule omase valitseva avalik-õigusliku mõju nõue, sest spordiföderatsioonide presidendid ja esindajad osalevad kvalifitseeritult olümpiakomitee põhiorganites?

____________