Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 22 februarie 2019 – Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl/De Vellis Servizi Globali Srl

(Cauza C-155/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Apelante: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

Intimată: De Vellis Servizi Globali Srl

Întrebările preliminare

Prima întrebare

Având în vedere caracteristicile reglementării interne privind ordinea juridică sportivă, Federazione calcistica italiana [Federația Italiană de Fotbal] poate fi calificată drept organism de drept public, întrucât a fost înființată în scopul specific de a răspunde unor necesități de interes general, fără caracter industrial sau comercial?

În special, ca urmare a recunoașterii în scopuri sportive a acestei entități publice naționale, este îndeplinită în privința federației condiția teleologică referitoare la recunoașterea sa ca organism de drept public, chiar în lipsa unui act oficial de înființare a unei administrații publice și în pofida bazei sale asociative, în considerarea includerii acesteia într o ordine juridică de specialitate (sportivă) organizată în conformitate cu modele de drept public și în considerarea obligației de a respecta principiile și normele elaborate de Comitato olimpico nazionale italiano [Comitetul Olimpic Național Italian] și de organizațiile sportive internaționale?

În plus, se poate constata îndeplinirea acestei condiții în privința unei federații sportive precum Federazione italiana giuoco calcio [Federația Italiană de Fotbal], care are capacitate de autofinanțare, în ceea ce privește o activitate care nu este de drept public precum cea dedusă judecății sau, dimpotrivă, trebuie să se considere că prevalează cerința de a asigura în orice caz aplicarea normelor privind achizițiile publice la atribuirea în favoarea unor terți a oricărui tip de contract de către această entitate?

A doua întrebare

În temeiul raporturilor juridice existente între CONI [Comitetul Olimpic Național Italian] și FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio [Federația Italiană de Fotbal], cel dintâi exercită asupra celei de a doua o influență dominantă, având în vedere competențele legale de recunoaștere în scopuri sportive a societății, de aprobare a bugetelor anuale, de supraveghere a gestiunii și a funcționării corecte a organelor și de plasare a entității sub administrare judiciară?

Dimpotrivă, astfel de competențe nu sunt suficiente pentru a constata îndeplinirea condiției privind influența publică dominantă proprie organismului de drept public, ca urmare a participării autorizate a președinților și a reprezentanților federațiilor sportive la principalele organe ale Comitato olimpico [Comitetul Olimpic]?

____________