2019 m. vasario 22 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl / De Vellis Servizi Globali Srl

(Byla C-156/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

Kita apeliacinio proceso šalis: De Vellis Servizi Globali Srl

Prejudiciniai klausimai

1. Pirmasis klausimas

– Ar, vadovaujantis Italijos nacionalinės teisės aktais dėl sporto sistemos, Italijos futbolo federacija gali būti kvalifikuojama kaip viešosios teisės reglamentuojama įstaiga, nes yra įsteigta būtent tam, kad patenkintų viešojo intereso poreikius, kurie nėra pramoninio ar komercinio pobūdžio;

– visų pirma, ar organizacijai taikomą teleologinį reikalavimą reikėtų taikyti federacijai, nors ji nėra įsteigta oficialiu viešojo administravimo institucijos aktu ir yra įsteigta kaip asociacija, kadangi ji yra įtraukta į (sporto) sektoriaus sistemą, organizuotą pagal viešosios institucijos modelį ir įpareigota laikytis Comitato olimpico nazionale italiano (Italijos nacionalinis olimpinis komitetas, toliau – CONI) ir tarptautinių sporto organizacijų parengtų principų ir taisyklių, nes yra nacionalinio viešosios teisės subjekto pripažinta sporto organizacija;

– ar toks reikalavimas gali būti taikomas tokiai sporto federacijai kaip Italijos futbolo federacija, kuri gali pati finansuoti savo veiklas, kai ji vykdo ne šioje byloje nagrinėjamą viešąją veiklą, ar, priešingai, pirmenybę reikėtų teikti reikalavimui, kad ji, sudarydama bet kokias sutartis su trečiaisiais asmenimis, visais atvejais taikytų viešųjų pirkimų taisykles?

2. Antrasis klausimas

– Ar, atsižvelgiant į teisinius CONI ir FIGC santykius, CONI daro lemiamą įtaką FIGC, susijusią su teisiniais įgaliojimais, suteikiamais pripažįstant sporto srities bendrijas, tvirtinant metines finansines ataskaitas ir prižiūrint tinkamą įstaigos organų veikimą bei užtikrinant jos išorinį valdymą;

– ar, priešingai, tokie įgaliojimai nėra pakankami siekiant apibrėžti viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos daromą dominuojančią įtaką, turint omenyje kvalifikuotą sporto federacijų prezidentų ir atstovų dalyvavimą pagrindiniuose Olimpinio komiteto organuose?

____________