Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (Franța) la 5 aprilie 2019 – JE, KF/XL Airways SA

(Cauza C-286/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois

Părțile din procedura principală

Reclamanți: JE, KF

Pârâtă: XL Airways SA

Întrebările preliminare

Cu privire la aplicabilitatea articolului 3 alineatul (2) litera (a), în cazul întârzierii unui zbor, în ceea ce privește cele două aspecte ale sale:

a)    Ținând seama de faptul că dreptul la compensație în cazul refuzului la îmbarcare sau al anulării, prevăzut la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 din 11 februarie 20041 a fost extins la întârzierile zborurilor printr-o creație jurisprudențială (CJCE, Camera a patra, 19 noiembrie 2009, cauzele C-402/07 și C-432/07, Sturgeon), condiția textuală privind prezentarea pasagerului pentru înregistrare prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 din 11 februarie 2004, aplicabilă doar în cazul refuzului la îmbarcare, este aplicabilă în cadrul unei compensații solicitate de un pasager care este victima întârzierii unui zbor, iar nu a unui refuz la îmbarcare?

b)    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1) litera a), ținând seama de obiectivele termenului prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 («nu mai târziu de 45 de minute înaintea orei de plecare publicate») legate de chestiunea suprarezervărilor și de obiectivele de securitate, termenul respectiv trebuie interpretat, în acest caz, ca fiind «nu mai târziu de 45 de minute înaintea noii ore de plecare a zborului întârziat, publicată pe panourile de afișare ale aeroportului sau comunicată pasagerilor»?

Cu privire la sarcina probei privind «prezentarea pentru înregistrare»

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1) a), cu alte cuvinte, în cazul aplicării articolului 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 din 11 februarie 2004, unei compensații solicitate de un pasager care este victima întârzierii unui zbor:

a)    Condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (a) sunt condiții prealabile pe care consumatorul trebuie să le justifice pentru aplicarea regulamentului sau o cauză de exonerare a companiei aeriene care îi permite să prezinte registrul pasagerilor pentru a demonstra că consumatorul nu s-a prezentat personal pentru înregistrare «în condițiile stipulate și la ora indicată în prealabil și în scris (inclusiv prin mijloace electronice) de către operatorul de transport aerian, tour operator sau un agent de voiaj autorizat sau, în cazul în care ora nu este indicată, nu mai târziu de 45 de minute înaintea orei de plecare publicate», prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 din 11 februarie 2004, ținând seama de evoluțiile tehnologice care permit în prezent editarea electronică a cărților de îmbarcare dematerializate, de lipsa oricărei marcări temporale a cărților de îmbarcare pe suport de hârtie, de absența corelativă a oricărei obligații de a se prezenta fizic la un ghișeu de înregistrare și de deținerea exclusiv de către companiile aeriene a tuturor informațiilor referitoare la înregistrarea pasagerilor până la finalizarea operațiunilor de înregistrare?

b)    Principiul efectului util, obiectivele Regulamentului (CE) nr. 261/2004 din 11 februarie 2004 și nivelul ridicat de protecție a pasagerilor și a consumatorilor, în general, garantat de Regulamentul (CE) nr. 261/2004 din 11 februarie 2004 sau de alte dispoziții sau norme de drept comunitar, se opun stabilirii exclusiv în sarcina pasagerului a sarcinii probei cu privire la prezentarea sa personal pentru înregistrare «în condițiile stipulate și la ora indicată în prealabil și în scris (inclusiv prin mijloace electronice) de către operatorul de transport aerian, tour operator sau un agent de voiaj autorizat sau, în cazul în care ora nu este indicată, nu mai târziu de 45 de minute înaintea orei de plecare publicate», prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 din 11 februarie 2004, ținând seama de evoluțiile tehnologice care permit în prezent editarea electronică a cărților de îmbarcare dematerializate, de lipsa oricărei marcări temporale a cărților de îmbarcare pe suport de hârtie, de absența corelativă a oricărei obligații de a se prezenta fizic la un ghișeu de înregistrare și de deținerea exclusiv de către companiile aeriene a tuturor informațiilor referitoare la înregistrarea pasagerilor până la finalizarea operațiunilor de înregistrare?”

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).