2019 m. kovo 5 d. Landgericht Saarbrücken (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SM / Sparkasse Saarbrücken

(Byla C-209/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Saarbrücken

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: SM

Atsakovė: Sparkasse Saarbrücken

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB1 dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB 10 straipsnio 2 dalies p punktas aiškintinas taip, kad prie privalomos pateikti informacijos apie „laikotarpį“ ar „kitas sąlygas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties“ priskiriamos sutarties atsisakymo laikotarpio prasidėjimo sąlygos?

2.    jeigu į 1 klausimą būtų atsakyta teigiamai:

    Ar 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB 10 straipsnio 2 dalies p punktui prieštarauja toks išaiškinimas, pagal kurį informacija apie sutarties atsisakymą yra „aiški“ ir „glausta“, jei joje pateiktini privalomi duomenys apie tai, nuo kada pradedamas skaičiuoti sutarties atsisakymo laikotarpis, nėra išsamiai pateikiami, o daroma nuoroda į nacionalinės teisės nuostatą (nagrinėjamu atveju į iki 2014 m. birželio 12 d. galiojusios redakcijos BGB 492 straipsnio 2 dalį), kurioje savo ruožtu daroma nuoroda į kitas nacionalinės teisės nuostatas (nagrinėjamu atveju į iki 2014 m. birželio 12 d. galiojusios redakcijos EGBGB 247 straipsnio 3–13 dalis), todėl vartotojas privalo perskaityti daug įvairių įstatymų nuostatų, kad išsiaiškintų, kokie privalomi duomenys turi būti pateikti, kad prasidėtų jo paskolos sutarties atsisakymo laikotarpis?

3.    Jeigu į 2 klausimą būtų atsakyta neigiamai (ir iš principo nekiltų abejonių dėl nuorodos į nacionalinės teisės nuostatas):

    Ar 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB 10 straipsnio 2 dalies p punktui prieštarauja toks išaiškinimas, pagal kurį informacija apie sutarties atsisakymą yra „aiški“ ir „glausta“, jeigu dėl nuorodos į nacionalinės teisės nuostatą (šiuo atveju į nuo 2010 m. liepos 30 d. iki 2014 m. birželio 12 d. galiojusios redakcijos BGB 492 straipsnio 2 dalį) ir dėl toje nuostatoje daromos tolesnės nuorodos į kitą nacionalinės teisės nuostatą (šiuo atveju į nuo 2011 m. rugpjūčio 4 d. iki 2014 m. birželio 12 d. galiojusios redakcijos EGBGB 247 straipsnio 3–13 dalis) vartotojas, siekdamas išsiaiškinti, kokie privalomi duomenys turi būti pateikti, kad būtų pradėtas skaičiuoti jo paskolos sutarties atsisakymo laikotarpis, privalo ne tik perskaityti teisės nuostatas, bet ir atlikti jų teisinį vertinimą, pavyzdžiui, ar paskola jam buvo suteikta hipoteka užtikrintoms sutartims ir jų tarpiniam finansavimui įprastomis sąlygomis, arba ar buvo sudarytos susietojo kredito sutartys?

____________

1 OL L 133, 2008, p. 66.