Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal da Relação de Guimarães (Portugalia) la 26 martie 2019 – MH, NI/OJ, Novo Banco SA

(Cauza C-253/19)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal da Relação de Guimarães

Părțile din procedura principală

Apelanți: MH, NI

Intimați: OJ, Novo Banco SA

Întrebarea preliminară

În conformitate cu Regulamentul nr. 2015/8481 al Parlamentului European și al Consiliului, instanțele dintr-un stat membru sunt competente să deschidă procedura principală de insolvență a unui resortisant care deține în statul respectiv unicul său bun imobil, în pofida faptului că reședința sa obișnuită, precum și cea a nucleului său familial, este situată în alt stat membru, în care desfășoară o activitate profesională salariată?

____________

1 Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență (JO 2015, L 141, p. 192).