Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Bucureşti (România) la data de 25 martie 2019 – JE / KF

(Cauza C-249/19)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Tribunalul Bucureşti

Părţile din acţiunea principală

Reclamant: JE

Pârât: KF

Întrebarea preliminară

Interpretarea dispozițiilor articolului 10 din Regulamentul nr. 1259/20101 , potrivit cu care „În cazul în care legea aplicabilă în temeiul articolelor 5 sau 8 nu prevede divorțul sau nu acordă unuia dintre soți, din cauza apartenenței la unul dintre sexe, egalitate de acces la divorț sau la separarea de corp, se aplică legea forului” în sensul de a lămuri dacă sintagma „legea aplicabilă în temeiul articolelor 5 sau 8 nu prevede divorțul”:

– se interpretează restrictiv, literal, respectiv doar pentru situația în care legea străină aplicabilă nu prevede sub nicio formă divorțul sau se interpretează extensiv, ca incluzând și situația în care legea străină aplicabilă admite divorțul, dar în condiții deosebit de restrictive, ce implică o procedură obligatorie prealabilă divorțului privind separarea de corp, procedură pentru care legea forului nu conține dispoziții procesuale echivalente.

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp (JO 2010 L 343, p. 10).