Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. ožujka 2019. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura protiv Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

(predmet C-219/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura

Tuženici: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Prethodno pitanje

Protivi li se članku 19. stavku 1. i članku 80. stavku 2. u vezi s uvodnom izjavom 14. Direktive 2014/24/EU1 propis poput članka 46. Zakonodavne uredbe br. 50 od 18. travnja 2016. kojim je Italija prenijela u svoj pravni sustav direktive 2014/23/EU2 , 2014/24/EU i 2014/25/EU3 , a koji dopušta samo gospodarskim subjektima osnovanima u pravnim oblicima koji se ondje navode, sudjelovanje u nadmetanjima za povjeravanje „arhitektonskih i inženjerskih usluga”, s posljedicom da su iz sudjelovanja u takvim nadmetanjima isključeni gospodarski subjekti koji te usluge obavljaju koristeći drugačiji pravni oblik?

____________

1     Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65. i ispravak SL 2015., L 275, str. 68. i SL 2016., L 311, str. 26.)

2     Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL 2014., L 94, str. 1. i ispravak SL 2015., L 114, str. 24., SL 2018., L 82, str. 17. i SL 2018., L 181, str. 88.)

3     Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL 2014., L 94, str. 243.)