26. märtsil 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Iirimaa

(kohtuasi C-257/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: S. L. Kalėda, N. Yerrell)

Kostja: Iirimaa

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Iirimaa ei ole näinud ette juurdlusorganit, mis oleks organisatsiooniliselt, õigusliku struktuuri poolest ning otsustusprotsessis sõltumatu mis tahes osapoolest, kelle huvid võiksid olla vastuolus talle usaldatud ülesandega, siis on Iirimaa rikkunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/18/EC, millega kehtestatakse meretranspordi sektoris toimunud õnnetusjuhtumite juurdluse põhimõtted ning muudetakse nõukogu direktiivi 1999/35/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/59/EÜ1 , artikli 8 lõigest 1 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Iirimaalt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi 2009/18/EÜ artikli 8 lõike 1 kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et väga raskete laevaõnnetuste ohutusjuurdluse eest vastutavad erapooletud alalised juurdlusorganid. Ohutusjuurdluse erapooletuks läbiviimiseks nõutakse artikli 8 lõikes 1, et juurdlusorgan oleks organisatsiooniliselt, õigusliku struktuuri poolest ning otsustusprotsessis sõltumatu mis tahes osapoolest, kelle huvid võiksid olla vastuolus talle usaldatud ülesandega.

Komisjon leiab, et Iirimaal asutatud Marine Casualty Investigation Board ei täida seda nõuet, kuna selle viiest liikmest kahel on ka üldised seadusandliku ja täitevvõimu ülesanded seoses Iiri lipu all sõitvate laevade mereohutusega ning ohutuse hindamisega Iiri vetes.

____________

1 ELT 2009, L 131, lk 114.