Tožba, vložena 1. aprila 2019 – Evropska komisija/Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

(Zadeva C-276/19)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. X. P. Lewis, J. Jokubauskaitė, agenta)

Tožena stranka: Združeno kraljestvo Velike britanije in Severne Irske

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska s tem, da je uvedlo nove poenostavljene ukrepe, ki so razširili uporabo ničelne stopnje in izjemo od običajne zahteve knjiženja davka na dodano vrednost, kot sta bili določeni v prvotnem Terminal Markets Order 1973, ne da bi to prijavila Komisiji zaradi pridobitve dovoljenja Sveta, ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 395(2) Direktive Sveta 2006/112/ES1 z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: Direktiva o DDV);

Združenemu kraljestvu Velike britanije in Severne Irske naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Združeno kraljestvo je 28. decembra 1977 sporočilo posebne ukrepe, med katerimi je Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973, v skladu s katerim se pod nekaterimi pogoji za terminske posle, s katerimi se trguje na nekaterih trgih Združenega kraljestva, ne obračuna DDV in ne opravi kniženje DDV.

Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 je bil večkrat spremenjen, pri čemer je bil na področje njegove uporabe dodanih več trgov primarnih proizvodov, ki v prvotnem obvestilu niso bili navedeni.

Komisija trdi, da se je s spremembami Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 povečal obseg prvotnih izjem, ki jih je Združeno kraljestvo prijavilo leta 1977. O teh spremembah bi bilo zato treba v skladu s členom 395(1) Direktive o DDV obvestiti Komisijo.

____________

1 UL L 347, 2006, str. 1.