Valitus, jonka Michal Harvilik – HYDRA on tehnyt 7.12.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-365/18, Michal Harvilik – HYDRA v. Tšekki ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, 25.9.2018 antamasta määräyksestä

(asia C-768/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Asianosaiset

Valittaja: Michal Harvilik – HYDRA (edustaja: A. Wagner, advokát)

Muut osapuolet: Tšekin tasavalta ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

Unionin tuomioistuin (seitsemäs jaosto) on 19.3.2019 antamallaan määräyksellä jättänyt valituksen käsittelemättä.

____________