2019 m. balandžio 29 d. Drex Technologies SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. vasario 28 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-414/16 Technologies / Taryba

(Byla C-348/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Drex Technologies SA, atstovaujama advokato E. Ruchat

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Taryba

Apeliantės reikalavimai

Pripažinti šį apeliacinį skundą priimtinu ir pagrįstu;

dėl šios priežasties panaikinti 2019 m. vasario 28 d. sprendimą (T-414/16).

Ir priimant naują sprendimą:

panaikinti 2016 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/8501 ir paskesnius jam įgyvendinti priimtus aktus, kiek tie aktai susiję su apeliante;

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas šioje instancijoje.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama skundą apeliantė remiasi trimis pagrindais.

Pirmasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes pažeidė apeliantės teisę, įtvirtintą Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje, būti išklausytai prieš priimant naujas ribojamąsias priemones.

Antrasis pagrindas grindžiamas teisės klaida ir faktų iškraipymu, nes Bendrasis Teismas neatsižvelgė į apeliantės ieškinį pagrindžiančius faktus, kad ji neremia Sirijos režimo.

Trečiasis pagrindas grindžiamas teisės klaida, nes Bendrasis Teismas nenusprendė, kad Sprendimo 2013/255/BUSP 27 ir 28 punktai, pagal kuriuos priklausymas Al-Assad ar Makhlouf šeimoms yra savarankiškas kriterijus, pagrindžiantis sankcijų taikymą ir perkeliantis įrodinėjimo pareigą, yra neteisėti.

____________

1     2016 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/850, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 141, 2016, p. 125).