A Krajský súd Trnava (Szlovákia) által 2019. április 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – RN kontra Home Credit Slovakia a.s.

(C-290/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovák

A kérdést előterjesztő bíróság

Krajský súd Trnava

Az alapeljárás felei

Felperes: RN

Alperes: Home Credit Slovakia a.s.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 10. cikke (1) bekezdésének g) pontját, hogy a fogyasztói hitelmegállapodás megfelel az említett rendelkezésben előírt követelménynek, ha a hitelmegállapodásban a teljeshiteldíj mutatót nem pontos százalékos adat, hanem adattartomány (-tól -ig) jelöli?

____________

1 HL 2008. L 133., 66. o.)