2019 m. kovo 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Kipro Respublika

(Byla C-248/19)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama D. Triantafyllou ir E. Manhaeve

Atsakovė: Kipro Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

Pripažinti, kad

neužtikrinusi, kad 31 aglomeracijoje (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou ir Pyrgos) būtų miesto nuotėkų surinkimo sistemos, kaip numatyta Direktyvos 91/271/EEB1 3 straipsnyje ir I priedo A dalyje, ir

neužtikrinusi, kad tose aglomeracijose į nuotėkų surinkimo sistemas patenkančioms miesto nuotėkoms, prieš jas išleidžiant į vandens telkinius, būtų taikomas antrinis arba jam prilygstantis valymas, kaip numatyta Direktyvos 91/271/EEB 4, 10 ir 15  straipsniuose ir I priedo B ir D  dalyse,

Kipro Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo 3, 4, 10 ir 15 straipsnius ir I priedą;

priteisti iš Kipro Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.    Neįrengusi integruotos ir veikiančios nuotėkų surinkimo sistemos keturiose aglomeracijose, kurių gyventojų skaičius viršija 10 000, Kipro Respublika nesilaikė Direktyvoje 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo nustatyto galutinio termino, kuris baigėsi 2012 m. gruodžio 31 d. (pratęsus jį Aktu dėl Kipro Respublikos stojimo į Europos Sąjungą), kiek tai susiję su nuotėkų surinkimu (3 straipsnis) ir atitinkamai antriniu valymu (4 straipsnis), taip pat tokio valymo įrenginiais ir kontrole (10 ir 15 straipsniai).

2.    Neįrengusi integruotos ir veikiančios nuotėkų surinkimo sistemos 27 aglomeracijose, kurių gyventojų skaičius siekia nuo 2 000 iki 10 000, Kipro Respublika nesilaikė Direktyvoje 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo nustatyto galutinio termino, kuris baigėsi 2012 m. gruodžio 31 d. (pratęsus jį Aktu dėl Kipro Respublikos stojimo į Europos Sąjungą), kiek tai susiję su nuotėkų surinkimu (3 straipsnis) ir atitinkamai antriniu valymu (4 straipsnis), taip pat tokio valymo įrenginiais ir kontrole (10 ir 15 straipsniai).

____________

1 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo (OL L 135, 1991, p. 40; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 26).