Acțiune introdusă la 20 martie 2019 – Comisia Europeană/Republica Cipru

(Cauza C-248/19)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Triantafyllou și E. Manhaeve, agenți)

Pârâtă: Republica Cipru

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Tribunalului constatarea faptului că:

prin nedotarea cu un sistem de colectare a apelor a 31 de aglomerări (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou și Pyrgos), în conformitate cu articolul 3 și cu anexa I punctul A la Directiva 91/271/CEE,

prin neasigurarea, în aglomerările menționate, a tratării secundare sau echivalente, în conformitate cu articolele 4, 10 și 15 și cu anexa I punctul B și D la Directiva 91/271/CEE, a apelor urbane reziduale care pătrund în sistemele de colectare, înainte de evacuare,

Republica Cipru nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 3, 4, 10 și 15 și al anexa I la Directiva 91/271/CEE1 privind tratarea apelor urbane reziduale;

obligarea Republicii Cipru la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În lipsa unui sistem de colectare a apelor integrat și operațional, Republica Cipru nu a respectat termenul de 31 decembrie 2012, stabilit de Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale (astfel cum a fost prelungit prin Tratatul de aderare a Republicii Cipru la Uniunea Europeană), pentru colectarea (articolul 3) și, în consecință, pentru tratarea secundară a apelor reziduale (articolul 4), precum și pentru infrastructura și supravegherea legate de această tratare (articolele 10 și 15), în patru aglomerări cu un echivalent-locuitor mai mare de 10 000.

În lipsa unui sistem de colectare a apelor integrat și operațional, Republica Cipru nu a respectat termenul de 31 decembrie 2012, stabilit de Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale (astfel cum a fost prelungit prin Tratatul de aderare a Republicii Cipru la Uniunea Europeană), pentru colectarea (articolul 3) și, în consecință, pentru tratarea secundară a apelor reziduale (articolul 4), precum și pentru infrastructura și supravegherea legate de această tratare (articolele 10 și 15), în 27 de aglomerări cu un echivalent-locuitor cuprins între 2 000 și 10 000.

____________

1 Directiva Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO 1991, L 135, p. 40, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 43).