Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 28. februára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Köln – Nemecko) – QG/Germanwings GmbH

(vec C-7/19)1

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 122, 1.4.2019.