Жалба, подадена на 10 декември 2018 г. от Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 10 октомври 2018 г. по дело T-374/17, Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO – A. Salgado Nespereira

(Дело C-780/18 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. (представители: S. Ferrandis González и K. Gibas, abogados)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и A. Salgado Nespereira, S.A.

С определение от 22 май 2019 г. Съдът (осми състав) отхвърли жалбата като отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна и постанови, че Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. понася направените от него съдебни разноски.

____________