Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 9. oktobra spriedumu lietā T-634/17 Pint/Komisija 2018. gada 8. decembrī iesniedza Anikó Pint

(Lieta C-770/18 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Anikó Pint (pārstāvis: D. Lázár, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Ungārija

Eiropas Savienības Tiesa (desmitā palāta) ar 2019. gada 21. maija rīkojumu noraidīja apelācijas sūdzību kā acīmredzami nepamatotu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai segt savus tiesāšanās izdevumus pašai.

____________