Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense (Hispaania) 20. märtsil 2019 – FA versus Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(kohtuasi C-240/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: FA

Vastustaja: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Eelotsuse küsimused

1.    Kui riigisisene õigusnorm, nagu määruse TAS 2865/2003 artikli 2 lõike 2 punkt a, nõuab, et kohustusliku kindlustuse vabatahtliku jätkamise või vabatahtliku kindlustuse lepingu sõlmimiseks peab isik olema liitunud mõne sotsiaalkindlustusskeemiga: siis kas ta peab olema liitunud mõne Hispaania sotsiaalkindlustusskeemiga või peab vastupidi Hispaania pädev asutus vastavalt määruse nr 883/20041 artikli 5 punktis b sätestatud faktilise samastamise põhimõttele võtma arvesse kindlustamist teise liikmesriigi samalaadses sotsiaalkindlustusskeemis, nagu oleks see toimunud Hispaanias?

2.    Kui riigisisene õigusnorm, nagu määruse TAS 2865/2003 artikli 3 lõige 3 nõuab, et kohustusliku kindlustuse vabatahtliku jätkamise või vabatahtliku kindlustuse lepingu sõlmimiseks tuleb tõendada kindlustusperioodi: siis kas on vajalik, et asjaomane isik oleks olnud mingil ajal minevikus Hispaania õiguse subjekt, või peab Hispaania pädev asutus vastavalt määruse 883/2004 artiklile 6 võtma arvesse teise liikmesriigi õigusaktide alusel täitunud kindlustusperioode, nagu oleksid need Hispaanias täitunud kindlustusperioodid?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta (ELT 2004, L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk 72).