A Juzgado de Primera Instancia no 7 de Orense (Spanyolország) által 2019. március 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UP kontra Banco Pastor S. A. U.

(C-268/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de Primera Instancia no 7 de Orense

Az alapeljárás felei

Felperes: UP

Alperes: Banco Pastor S. A. U.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a kötelező erő megvonásának a 93/13 irányelv1 6. cikkének (1) bekezdése által előírt jogkövetkezményét, hogy az kizárja a fogyasztó és az eladó vagy szolgáltató között létrejött, tisztességtelen feltételt módosító megállapodás érvényességét olyan esetben, amelyben a) a szóban forgó módosító megállapodás létrejöttének időpontjában a tisztességtelen feltétel semmisségét nem állapították meg, érvénytelenségét nem ismerték el és a fogyasztót sem tájékoztatták arról, hogy a feltétel tisztességtelen jellege megállapításának lehet helye, és b) a szóban forgó módosító megállapodás nem egyezség jellegű? Ebben a helyzetben jelentőséggel bír-e a szóban forgó megállapodás érvényessége szempontjából, hogy a fogyasztó megtárgyalta a módosító megállapodás tartalmát?

Úgy kell-e értelmezni a 93/13 irányelv 3. cikkének (1) bekezdését és 4. cikkét, hogy egy korábbi tisztességtelen feltételt módosító, a fogyasztó és az eladó vagy szolgáltató között létrejött megállapodásban foglalt kikötéssel szemben – ahhoz, hogy az átláthatónak minősüljön – megköveteli, hogy a módosító megállapodás létrejöttének időpontjában tájékoztassák a fogyasztót az eredeti feltétel tisztességtelen jellegéről, vagy adott esetben arról, hogy az említett tisztességtelen jelleg megállapítására lehetőség nyílik? Ezzel összefüggésben az a tény, hogy az új kikötést egyedileg megtárgyalták, minden esetben kizárja-e a feltétel tisztességtelen jellegének vizsgálatát?

____________

1 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.)