Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgerichts Hannover (Nemecko) 4. apríla 2019 – EUflight.de GmbH/TUIfly GmbH

(vec C-283/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgerichts Hannover

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: EUflight.de GmbH

Žalovaná: TUIfly GmbH

Uznesením Predsedu Súdneho dvora z 23. mája 2019 bola vec vymazaná z registra Súdneho dvora.

____________