Valitus, jonka Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tehnyt 11.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-874/16, RA v. tilintarkastustuomioistuin, 8.11.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-27/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan tilintarkastustuomioistuin (asiamiehet: E. von Bardeleben ja C. Lesauvage)

Muu osapuoli: RA

Unionin tuomioistuimen yhdeksännen jaoston puheenjohtaja on 24.4.2019 antamallaan määräyksellä poistanut asian tuomioistuimen rekisteristä.

____________