Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 23. aprillil 2019 – Staatssecretaris van Financiën, vastustaja kassatsioonimenetluses: Exter BV

(kohtuasi C-330/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Staatssecretaris van Financiën

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Exter BV

Eelotsuse küsimus

Kas ühenduse tolliseadustiku1 artikli 121 lõige 1 toob kaasa selle, et tariifset soodusmeedet, mida võidi imporditud kauba suhtes kohaldada ajal, mil kaup peatamismenetlust kohaldades seestöötlemise protseduurile suunati, võidakse arvesse võtta veel ka selle tollivõla summa määramisel, mis tekib muutmata või muudetud kujul kauba suunamisel vabasse ringlusse, kui kõnealune meede on vabasse ringlusse suunamise deklaratsiooni vastuvõtmise ajal peatatud?

____________

1     Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT 1992, L 302, lk 1; ELT eriväljaanne 02/04, lk 307).